undervisningsteknik

God undervisningsteknik gør din undervisning levende

Vi har alle prøvet at sidde til et foredrag, på et kursus, til en forelæsning eller lignende og kede os bravt, fordi underviseren ikke formåede at komme ud over rampen med sine pointer. Undervisning kræver meget mere end blot faglighed, og derfor falder mange fagligt dygtige lærere, undervisere og foredragsholdere igennem, når de skal forsøge at formidle deres viden til elever og kursister. Det er synd og skam både for den enkelte underviser og vedkommendes tilhørere. Dårlig eller manglende undervisningsteknik har nemlig konsekvenser i form af lav indlæring og engagement hos publikum samt ubehagelige oplevelser af fiasko hos underviseren. Den nemmeste måde at komme dette scenarie til livs eller – endnu bedre – i forkøbet, er at investere i et kursus i undervisningsteknik.

Kursus i undervisningsteknik gør din undervisning levende

På et kursus i undervisningsteknik får deltagerne indsigt i moderne undervisningsteknikker og konkrete eksempler på, hvordan de kan anvendes i planlægning, udførsel og evaluering af undervisning. Et hovedfokus på kurset vil ofte være, hvordan man som underviser kortlægger og rammer sine tilhøreres vidensbehov og læringsstile med henblik på at motivere dem til læring. Et andet klassisk element på et kursus i undervisningsteknik kan være gennemgang af teknikker til pædagogisk og forståelig formidling af svært og komplekst stof.

Kurser i undervisningsteknik udbydes af flere forskellige kursus- og konsulentvirksomheder i Danmark. Ofte har kursuslederen selv en faglig baggrund inden for kommunikation og formidling kombineret med erhvervserfaring som fx leder. Pris og varighed kan variere, men for det meste gennemføres et undervisningsteknik-kursus over 2 dage og koster i omegnen af 10.000-25.000 kr. per deltager kommende an på, om der fx er givet mængderabat til flere deltagere fra samme virksomhed eller organisation.

4 basale tommelfingerregler til god undervisningsteknik

Hvis du ikke kan komme på et kursus i undervisningsteknik med det samme pga. pris eller manglende tid i kalenderen, men gerne vil tage fat på arbejdet med at optimere din undervisning, så kan du med fordel starte ud med at følge 4 helt basale regler for god undervisning:

1)Planlæg undervisningen, så du følger denne struktur:

  • Start med at informere tilhørerne om, hvad undervisningen kommer til at indeholde
  1. Gennemfør undervisningen. Forsøg at holde dig til 5 hovedpointer, ikke mere end det.
  • Opsummer til sidst, hvad du netop har gennemgået i løbet af undervisningen

2)Anvend eksempler, cases og tænk gerne i storytelling

3)Brug dig selv og din personlighed. Personlig gennemslagskraft skærper tilhørernes interesse

4)Vær opmærksom på retoriske virkemidler og benyt din mimik og kropssprog aktivt