arbejdsglæde foredrag præsentationsteknik kursus sidemandsoplæring konstruktiv feedbac

Styrk dine medarbejdere med relevante kurser og foredrag

Alle medarbejdere har fra tid til anden brug for at få genopfrisket kompetencer, tilegne sig nye eller genvinde arbejdsglæden, hvis den er gået tabt i hverdagens stress. Den mest oplagt måde dette sker på, er ved at sende dine medarbejdere på kurser eller få dygtige foredragsholdere til at holde oplæg for dem. Men kurser og foredrag kan godt være lidt dyre at investere i, så hvilke bør du prioritere?

Arbejdsglæde foredrag

Et arbejdsglæde foredrag er et rigtig godt sted at starte, hvis trivslen på arbejdspladsen er lav. Et arbejdsglæde foredrag sætter fokus på motivation, samarbejde, arbejdskultur og arbejdsmiljø. Igennem et arbejdsglæde foredrag lærer medarbejderne at identificere, hvad det er, der forringer arbejdsglæden, og får samtidig de værktøjer, der skal til for at skabe og vedligeholde arbejdsglæden i fremtiden.

Præsentationsteknik kursus

Hvis dine medarbejdere ofte er i situationer, hvor de skal holde præsentationer eller oplæg, så er et præsentationsteknik kursus oplagt. På et præsentationsteknik kursus lærer medarbejderne at fange deres publikum, skabe interesse for deres budskab og nå ud over rampen med personlig gennemslagskraft. Fokus på et præsentationsteknik kursus er ofte både på retorik, kropssprog og forståelsesværktøjer, der sikrer, at dine medarbejdere slår igennem hvad end drejer sig om formidling af et projekts resultater eller et salgspitch til en kunder.

Kursus i konstruktiv feedback

Konstruktiv feedback er en svær disciplin at mestre, men medarbejdere, der formår at give kolleger konstruktiv feedback er guld værd. Et kursus i konstruktiv feedback sikrer, at medarbejderes kommentarer og kritik til hinanden formidles på en positiv måde, der gør det muligt at rette op på fejl eller videreføre succes fra ét projekt til et andet. Det styrker både den enkelte medarbejder fagligt og personligt og løfter også teamet som helhed.

Kursus i sidemandsoplæring

Sidemandsoplæring er udbredt på næsten alle arbejdspladser. Nye medarbejdere skal læres op eller én kollega skal overtage en arbejdsopgave fra en anden. Selvom en medarbejder er superbruger eller ekspert på sit felt, er det bare ikke ensbetydende med at vedkommende kan formidle sin viden på en måde, der sikrer den mest effektive sidemandsoplæring. Faglighed er ikke nok, der skal indsigt i egen læringsstil, kollegernes læringsbehov og værktøjer til god formidling til. Og det opnår dine medarbejdere  på et kursus i sidemandsoplæring.