Hus

Ejerskifteforskring: boligforsikringsselskab kontra alment forsikringsselskab

Der findes et utal af forsikringsselskaber i Danmark. Nogle med specialer, og nogle med en bred række af forsikringsprodukter. Et boligforsikringsselskab er et eksempel på et firma, hvor man har specialiseret sig i få ydelser inden for et relativt snævert område. Dansk Boligforsikring kan nævnes som et sådant selskab. Det almene selskab har i modsætning ydelser inden for mange områder. Det er ikke ualmindeligt, at et forsikringsselskab både tilbyder rejseforsikring, bilforsikring, ansvarsforsikring, husforsikring, elektronikforsikring osv.

Når vi snakker ejerskifteforsikring, kan man vælge at tegne i enten nicheselskabet eller det almene. Men hvad er fordelene og ulemperne ved begge muligheder? Først og fremmest gælder det jo om at gøre sin research, så man kan tage sin beslutning på et informeret grundlag. I den første undersøgende fase, vil I måske opleve, at det ikke er alle selskaber, der overhovedet udbyder ejerskifteforsikringen som produkt. Det er et meget komplekst produkt, og forsikringsbetingelserne kan være svære at forstå til fulde. Det har resulteret i overensstemmelser mellem kundernes forventninger til forsikringen og den faktiske dækning. For nogle forsikringsselskaber har det vist sig at være en decideret underskudsforretning at udbyde ejerskifteforsikringen, hvorfor de over tid har trukket den tilbage.

Inden vi stikker spaden dybere ned i forhold til ulemper og fordele, er det hensigtsmæssigt lige at forklare, hvad ejerskifteforsikringen egentlig er. Du kan også følge Dansk Boligforsikring på LinkedIn, hvis du ønsker at blive informeret om relevant info om ejerskifteforsikring. Kort og godt er det en forskring, der blev indført som en del af huseftersynsordningen i 90’erne. Med ejerskifteforsikringen kunne både køber og sælger komme mere trygt igennem bolighandlen. Den dækker skjulte skader, som ikke er opdaget i forbindelse med, at tilstandsrapporten er blevet udarbejdet.

Er det en myte, at ejerskifteforsikringen bør tegnes i samme selskab som husforsikringen?

Der er mange, der tror, at det er en fordel at samle sine boligforsikringer – det vil sige ejerskifteforsikring og husforsikring – i samme selskab. Argumentet skulle være, at forsikringer i to forskellige selskaber vil føre til, at de begge forsøger at “vaske hænder” ved en skadeanmeldelse. Altså at de begge forsøger at undslippe ansvaret for dækning, og at man som forbruger derfor kan ende med at blive klemt mellem to stole. Her skal det dog understreges, at en ejerskifteforsikring og en husforsikring dækker to forskellige perioder. Ejerskifteforsikring dækker skader, der er opstået inden indflytning, mens husforsikring dækker skader, der er sket efter. De kan altså ikke erstatte hinanden.

Vil du have relevante råd og tips til vedligeholdelse af bolig? Følg Dansk Boligforsikrings blog, hvor der ofte udkommer nye artikler.

Der var engang, hvor man måske kunne argumentere for, at der var noget om snakken med at samle forsikringerne. Eller rettere, før 2012 var det måske sandt, men i dag er der ikke argumenter for, at det skulle være en fordel. Før 2012 var det forsikringsselskabet, der skulle løfte bevisbyrden for, at en skade var opstået henholdsvis før/efter indflytning. Efter 2012 har det været forsikringstageren. Det er sværere at bevise som privatperson, men med opdelte forsikringer har du i realiteten to chancer for at komme igennem med dit synspunkt.

Vælger man at tegne forsikringerne i forskellige selskaber, kan man ofte tilmed få en bedre pris.