Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvorfor bør du have én?

Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvad dækker den ikke?

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en helt bestemt type forsikring, som tegnes af køber og sælger i forbindelse med ejendomshandler. En ejerskifteforsikring dækker kort fortalt skjulte skader på en ejendom, der kan sænke ejendommens funktion og værdi.

Ejerskifteforsikringer tegnes hos forsikringsselskaber som for eksempel Dansk Boligforsikring, der er specialiserede i forsikringer i forbindelse med boligkøb og boligsalg.

En ejerskifteforsikring kan kun tegnes såfremt sælger har fået udarbejdet en gyldig tilstandsrapport og en elinstallatinsrapport af en byggesagkyndig.

Rapporterne indeholder oplysninger om de skader, der er tilstede på boligen ved handlen, og som køber derigennem gøres opmærksom på.

Disse kendte skader dækker en ejerskifteforsikring ikke. Men hvad dækker en ejerskifteforsikring så?

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på ejendommen,  der allerede var til stede på ejendommen på overtagelsesdagen, men ikke er nævnt af den byggesagkyndige i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Opdager du som køber den slags skader, kan du med en ejerskifteforsikring henvende dig til dit forsikringsselskab. Hvis forsikringsselskabet vurderer, at skaderne er dækket af ejerskifteforsikringen, så betaler de for udbedringen af dem.

Nogle helt konkrete eksempler på skjulte skader, som en ejerskifteforsikring dækker er:

  • utætheder i taget eller huller i skotrender
  • huller i tagkonstruktionen, der giver risiko for indsivning af vand i loftsrum
  • sætningsskader i vægge, gulve og tagkonstruktion
  • ulovlige el-installationer og vvs-installationer
  • ulovlige kloakrør inde i boligen og på grunden
  • ulovlige tilbygninger opført og indrettet uden byggetilladelse

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Som nævnt dækker en ejerskifteforsikring ikke skader, der blev fundet af den byggesagkyndige og indskrevet i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten. Dem har køber jo været bekendt med, da vedkommende købte ejendommen, og køber har derfor selv ansvar for at betale for udgifterne til udbedring af disse skader.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ellers ikke?

Ejerskifteforsikringer dækker ikke pludseligt opståede skader, da disse i sagens natur ikke var tilstede på ejendommen på overtagelsesdagen. Pludselige skader er for eksempel stormskader, frostskader, vandskader eller hærværk. Den type skader kan en almindelig husforsikring ofte dække.

En ejerskifteforsikring dækker heller ikke skader, der er er resultatet af de bygnings- og konstruktionsstandarder, som den pågældende ejendom blev opført under, og som var lovlige på det tidspunkt, hvor ejendommen blev bygget. Det er for eksempel:

  • fugt og vand i kælderrum
  • kuldebroer og deraf opstået skimmelsvamp
  • revner i betondæk, der er resultatet svag beton

Små fejl og mangler, der kun har skønhedsmæssig betydning for ejendommen og ikke forringer værdi eller funktion fx afskallede facader, dækker en ejerskifteforsikring heller ikke.