Dødsbo og testamenter, hvordan?

Når et familiemedlem går bort er der desværre ikke blot sorgen at tænke på. Der er også en lang række økonomiske og juridiske overvejelser og ting man skal gå igennem for endelig at få fred til at sørge. Det er ikke let, når dødsboet skal gøres op, og testamentet skal gås igennem.

Heldigvis findes der advokathjælp at hente, når den juridiske byrde i forbindelse med dødsfald kommer til at fylde for meget for en eller flere pårørende, der blot ønsker at komme videre med deres tilværelse, efter dødsboet er gjort op.

Skifteretten

Det er myndigheden skifteretten, som skal tage stilling til, hvordan et dødsbo skal skiftes. Dette valg afhænger blandt andet af arveforholdene og de økonomiske forhold i forbindelse med dødsboet. Når en person afgår ved døden, får skifteretten per automatik besked, hvorefter de vil tage kontakt til en af den afdødes pårørende.

Det er præsten, som anmelder dødsfaldet til folkeregisteret og skifteretten. Herefter sender skifteretten straks beskeden videre til SKAT.

Begravelse

Det er normalt, at familien til den afdøde tager sig af begravelsen. I de tilfælde, hvor der ikke er pårørende, er det kommunen, der begraver den afdøde.

Indtal skifteretten har taget stilling til behandlingen af dødsboet, skal familien sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret sikkert og trygt. Det er vigtigt, at man venter til efter skifterettens afgørelse er faldet med for eksempel at sælge ud af dødsboet eller betale regninger.

Efter at skifteretten har truffet afgørelse om behandlingen af dødsboet, udsteder de en attest på, at de, som overtager dødsboet, har ret til at forvalte den afdødes formue.

Behandling og tidshorisont

Normalt vil der gå cirka fire uger efter dødsfaldet, før at skifteretten retter henvendelse til afdødes pårørende. I visse tilfælde kan sagen behandles ved et telefonisk møde mellem en pårørende og en repræsentant fra skifteretten, i andre tilfælde vil de være nødvendigt at møde op personligt.

Andre detaljer:

  • Overstiger afdødes formue ikke 40.000 kr. kan boet blive behandlet som boudlæg
  • Hvis afdøde og hans/hendes ægtefælles formue ikke overstiger 680.000 kr., bliver hele boet udlagt til den efterladte ægtefælle
  • Efterlader afdøde sig børn, kan enke/enkemand blive siddende i et såkaldt udskiftet bo
  • Hvis arvingerne kan blive enige om det, kan boet blive skiftet privat.
  • I de tilfælde hvor der ikke skal betales boafgift, kan boet blive behandlet som forenklet privat skifte
  • Skulle ægtefællen være eneste arving, gælder særlige regler
  • Ved uenighed arvinger imellem bliver boet behandlet af en bobestyrer
  • Skifterettens afgørelser kan ankes til landsretten

Testamente

Såfremt man ønsker, at andre end ens tvangsarvinger skal arve, skal man udarbejde et testamente. Under udarbejdelse af et sådant, er man ikke tvunget til at have en advokat. Det står en frit for at skrive sit eget testamente.

Imidlertid kan det gå hen og blive dyrt for dine arvinger, hvis du ikke er sikker på, at dit testamente er korrekt lovmæssigt udformet.

Før du skriver dit testamente, skal en notar sikre sig, at du er fornuftig nok til at oprette et testamente, for eksempel ved en samtale om testamentet indhold.

aeldre_testamente