Vejen til at blive en succesfuld advokat

Vejen til at blive advokat starter på jurauddannelsen. Den findes fire steder i landet: København, Odense, Aarhus og Aalborg. Det er fire forskellige universiteter, der tilbyder uddannelsen. Efter tre år er du bachelor, og efter yderligere to år kan du opnå titlen Cand.jur. Og så er det måske her, man kan fristes til at tænke: Er man så advokat? Nej, det er man ikke. Man er jurist. Advokattitlen er beskyttet, hvorfor det kræver yderligere år som advokatfuldmægtig, før den bestalling kommer på plads. Tue Askeland er én af dem, som allerede tidligt i processen vidste, at det var advokatvejen, han ville gå. Derfor giver det også god mening, at Tue efter endt jurauddannelse startede i firmaet Classen & Co, hvor han efter tre år bestod advokatuddannelsen. Uddannelsen udbydes af Advokatsamfundet.

Nogle ved fra starten, hvad de vil beskæftige sig med. Andre skal prøve en masse af, før de reelt finder ud af, hvor deres interesser ligger. Tue Askeland var relativt hurtigt klar over, hvad hans specialeområde skulle udgøres af. Det skulle være fast ejendom. I dag driver Tue sit eget selvstændige firma, Advokatfirmaet Askeland. Her bistår han med rådgivning til klienter af alle afstøbninger.

Hvordan er tilgangen hos Advokatfirmaet Askeland?

Tilgangen er præget hos et stort fokus på klienten, når Tue Askeland arbejder. Som kunde kan man godt have fordomme om advokater eller være skeptisk over for, om der kræves ekstra-regninger, om de handler i god tro og så videre. Som Tue selv påpeger, er det altså vigtigt at danne et tillidsbånd til klienten. Det bliver der nødt til at være, hvis klienten skal tro på, at man som advokat vil dem det bedste og reelt gerne vil og kan hjælpe med den sag, de kommer ind med. Men hvordan skaber man så tillid?

Tue Askeland har fokus på, at der fra starten aftales tydeligt, hvad omkostningsniveauet skal være, at han hurtigt sætter sig ind i klientens sag, og at det altid er klientens bedste, der er i fokus. Det er nemlig ikke altid, at det at vinde en sag, er det, der vil gavne mest.

Såfremt du mangler en advokat i Roskilde eller blot ønsker at læse mere om Tue Askeland, om hans arbejde, hans kompetencer eller hans tilgangt til advokatfaget, kan du gøre det på følgende sider: