Reklametryk og tryksager er stadig meget vigtig for markedsføring

Reklametryk ses i dag de fleste steder, og er blevet en uundværlig del af markedsføring, hvor der generelt laves rigtig mange tryksager. Selvom mere og mere markedsføring foregår online, så vil man aldrig komme udenom offline markedsføring.
Indenfor genren reklametryk findes der alle former for tryksager, der bruges til reklame og markedsføring. Dvs. at det kan være alt lige fra tryk på tøj, usb-nøgler, keyhangers, paraplyer og diverse papirmaterialer så som visitkort, labels og POS-materialer.

Når man taler om offline markedsføring, menes der forskellige tryksager f.eks. plakater, postkort, flyers og lignende. Her bruges der stadig meget tid på reklametryk, som har udviklet sig meget de senere år. Kvaliteten er blevet betydelig bedre, og efterhånden som de forskellige trykmetoder udvikles, bliver det muligt at lave mere avancerede tryksager.

Udviklingen indenfor reklametryk og tryksager har været nødvendig for, at man stadig kan lave offline markedsføring. Den store fokus på online markedsføring har gjort, at mange virksomheder ikke længere bruger samme budget på offline markedsføring. De tidligere så brugte kataloger og reklamer ses ikke i samme grad i papirudgaven, nu ses det mere som en onlineversion på firmaets hjemmeside, hvor man kan gennemgå deres katalog og reklame.

Mange virksomheder har i det seneste år til halvandet, specielt i Danmark, tilført deres tryksager et lille symbol – en qr-code. Det har været en metode til at lave en sammenkobling mellem offline og online markedsføring. Problemet har dog været, at almene danskere ikke har kendt til brugen af koden, hvorfor de mange reklametryk ikke har fungeret hensigtsmæssigt.

Heldigvis vil reklametryk altid være nødvendigt, da POS-materialer altid vil være en del af markedsføring. Point of sales (POS) materialer ses alle steder ude i butikkerne, så selvom meget markedsføring foregår på internettet, så vil butikkerne stadig benytte sig af reklametryk, når der skal laves billeder og udsmykning til butikker, messer, shows osv. Specielt er det på messer og til shows stadig meget vigtigt, at virksomheden har forskellige tryksager med, som de kan give til kunde med oplysninger om produkter, kontakt og lignende.

Flere eksperten er ligeledes begyndt at tale om, at man igen i fremtiden vil se mere offline markedsføring, da mange virksomheder har indset vigtigheden af at dække begge områder. Internettet bruges stadig ikke nok til, at man helt kan droppe alle tryksager og helt glemme reklametryk. Folk vil stadig have noget holdbart i hænderne og ikke kun se det på computerskærmen.