Det er blandt andet et sådant fagligt perspektiv, at man arbejder ud fra hos opholdsstedet Holmegaardshuset. Holmegaardshuset er placeret i Fensmark, og her tager man imod folk, som har haft det svært og derfor ikke kan overkomme hverdagens udfordringer alene. Det kan både være hele familier, gravide, unge mennesker samt spædbørn og børn, som kommer til Holmegaardshuset. Grunden til, at man kommer, kan være meget forskellig, og det kan være både planlagt og akut.

Det, der er fælles, for mange af beboerne på Holmegaardshuset er, at de møder udfordringer i deres hverdag, som er blevet så store, at de kræver hjælp udefra. For familier og gravide handler det om, at de ikke kan tage vare på børnene på en optimal måde. Det er Holmegaardshusets opgave at sikre, at børnene fremadrettet er i trygge rammer. Det er yderst vigtigt for barnets fortsatte udvikling. Af samme årsag er det bedre, at man griber ind, før det er for sent. Både familier og gravide, som ikke har født endnu, oplever, at de får en masse brugbare redskaber i forhold til at opdrage barnet og give det tryghed.

Fokus på positive historier og skabelse af identiteter

Det er vigtigt, at beboerne bevæger sig i en udviklende retning. Således kan de, når de har endt opholdet på Holmegaardshuset, fortsætte i samme retning på egen hånd – og udvikle sig yderligere. Noget af det første, der tages hånd om og arbejdes med – og som fortsat er et fokuspunkt – er identiteten. Især hos de unge, som ofte er meget vrede eller indelukkede, når de kommer, er det vigtigt at opbygge et andet syn på sig selv. Det sker i samspillet med andre, hvorfor personalet på Holmegaardshuset arbejder meget med den narrative samtale. Der fokuseres på at finde og fortælle de positive historier om beboeren – også af personen selv – så der opbygges et andet narrativ, end hvad der tidligere var tilfældet.

Forstander på Holmegaardshuset, Gerda Bejder, har skrevet mange interessante og relevante artikler om de faglige metoder, der arbejdes med. Dem kan du dykke ned i via hendes profil på K-forum.

Comments are closed.