Holmegaardshuset: En tidlig indsats for udsatte børn er afgørende

Der er tilfælde, hvor der på forhånd ligger nogle problemer eller udfordringer hos et kommende forældrepar, som bevirker, at ekstern hjælp bliver nødvendigt. Det kan der være mange årsager til. Det kan være, forældrene kæmper med et misbrug af enten euforiserende stoffer eller alkohol, vold i hjemmet, psykiske eller fysiske problemer, økonomiske problemer etc. Det kan også være, at forældrene selv er vokset op med omsorgssvigt eller andre traumer, som har medført, at de kan have svært ved at indgå i “det gode forælderskab”. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med forældrene allerede inden, barnet er født, og ellers mens det er spæd. Holmegaardshuset mener, at den tidlige indsats kan være afgørende og meget effektiv i forhold til barnets fortsatte udvikling kognitivt og emotionelt.

Det vil som regel virke bedre, hvis der arbejdes proaktivt frem for reaktivt. Og førstnævnte er netop tilfældet, når man arbejder med en tidlig indsats. Den relation, der dannes mellem barn og forælder i den første fase, er helt afgørende for den videre udvikling. Det gælder både barnets tilknytningsudvikling samt socioemotionelle og kognitive udvikling. Som Holmegaardhuset skriver, er der unik mulighed for at styrke familiedannelsen i denne tidlige periode, hvis man intervenerer.

Tidlig indsats er repræsenteret gennem Holmegaardshusets uddannelse

Holmegaardshuset er et bosted, der har stort fokus på faglighed og understøttende metoder. Det ses også i den uddannelsen “Tidlig børneindsats og samspilsbehandling”, hvor der netop arbejdes med, hvordan tidlig intervention kan styrke relationen mellem barn og forælder. Uddannelsen udbydes både internt og eksternt.

Holmegaardshuset udbyder flere uddannelser internt, som er med til at styrke de ansattes faglige viden. De ansatte har hvert år minimum 40 lektioner som del af opkvalificering. Det er alt sammen noget, der skal understøtte arbejdet med børn, unge, familier og forældre. Holmegaardshuset har desuden en række værdier, som afspejles i tilgangen til arbejdet og i deres menneskesyn. Det er vigtigt, at borgerne bliver tilbudt den hjælp og støtte, så de fremadrettet kan træffe valg, der vil øge livskvaliteten for dem. Bostedet arbejder derfra ud fra fem primære værdier: Ligeværdighed, anerkendelse, tillid, autencitet og tryghed.

Følg Holmegaardshuset på Facebook eller læs mere om dem på siden her.