Fiskeolie – imformativt indlæg om fiskeolie og dens mange gode kvaliteter

Døjer du med hjerte-kar-sygdom, så kan fiskeolie måske hjælpe dig. Fiskeolie er et sundt produkt, som sænker blodtrykket og nedsætter graden af farligt fedt i dit blod.

Har du problemer med leddegigt og hjerte-kar-sygdomme, så kan fiskeolie måske afhjælpe nogle af de værste symptomer. Danskere har forbrugt fiske-olie gennem mange årtier og er kendt som et naturprodukt, der især er rigt på det ’sunde fedt’ i form af omega-3-fedtsyrer. Læs mere her om fiske-olie og hvordan dette produkt kan komme dig til gavn i hverdagen.

Kendetegn ved fiskeolie

Det primære kendetegn ved fiskeolie er dens høje indhold af umættede omega-3-fedtsyrer. Omega-3-fedtsyrer er kendt for deres store sundhedsgavnlige effekter og er et hyppigt middel mod hjerte-kar-sygdomme. Dette er fiske-olien for det første ved, at omega-3-fedtsyrerne reducerer mængden af triglycerid-fedt, som er en af de farligste fedtformer i blodet. Derudover sænker omega-3-fedtsyrer dit blodtryk, så blodet får lettere passage gennem dine årer.

Udover hjerte-kar-sygdomme er der også mange indikationer på, at fiske-olie kan afhjælpe leddegigt. Konklusionerne fra diverse undersøgelser er dog ikke entydige så tag en snak med din læge om de nyeste fund på dette forskningsområde. Endelig forskes der i øjeblikket også i om fiske-olie kan have gavnlige effekter overfor sygdomme som psoriasis, skizofreni, kræft, demens, depression og smerter i forbindelse med menstruation.

Bivirkninger ved fiskeolier

Bivirkningerne ved fiske-olie er som regel få og små. De mest typiske er her opstød med fiskesmag såvel som milde mavegener. I nogle få sager har man desuden haft mistænkt fiske-olie for at påvirke blodets størkningsevne (dog kun ved brug af for store doser af fiske-olie).

Dette kan være problematisk, hvis du skal igennem en større operation eller modtager blodfortyndende medicin. Dog har denne mistanke kun været rejst i nogle få tilfælde, hvor man ikke engang har været sikker på, at problemet skyldtes fiskeolien.

Derudover vil mange naturligvis også spekulere over, om fiskeolie-indtag indebærer, at man tager på i vægt. Til trods for at fiske-olie stort set kun består af fedt, så er dette ikke blevet bekræftet i undersøgelser omkring fiske-olie og vægt. Energi-indholdet for fiskeolier er i denne forbindelse i gennemsnit 9 kcal per gram.

Fiskeolie og gravide

Mht. gravide så bør de som en tommelfinger-regel være forsigtige med fed fisk, da disse fødevarer ofte indeholder miljøfarlige stoffer (såsom for eksempel tungmetaller). I forbindelse med fiske-olie så har undersøgelser fra Forbrugerrådet dog vist, at der ikke forekom kviksølv i 19 udvalgte danske fiskeolier, ligesom at fiskeoliernes indhold af farlige stoffer såsom dioxin og PBC befandt sig under de lovmæssigt tilladte grænseværdier.